עקרונות ההגנה מסיכוני חשמל

עקרונות ההגנה

עקרונות ההגנה

מסיכוני החשמל

סכנות חשמל

 • שריפה - כתוצאה מעומס יתר, קצר חשמלי או מגעים רופפים
 • התפוצצות - ניצוץ עלול לגרום לשריפה או התפוצצות כשהחדר רווי גזים או אדים דליקים
 • נזק לציוד - כתוצאה מהתקנה לא נכונה

סכנות החשמל לאדם
עבודת חשמל

 • החשמל הינו גורם בעל סיכון ולכן נדרשים העובדים בהתקנה או בתיקון מתקני ומכשירי חשמל להיות בעלי רישיון מתאים וזאת משתי סיבות:
  • מניעת הסכנה מעצמם בזמן ביצוע העבודה
  • התקנה ותיקון של מכשירי ומערכות חשמל באופן שלא יגרמו

    סכנה לאדם ולציוד

 • דרישה זאת חלה רק על מתקני חשמל הפועלים במתח  מעל 50 וולט.

חוק החשמל

ביצוע עבודות חשמל

     " לא יעסוק אדם בביצוע עבודות חשמל אלא אם יש בידו רישיון מאת המנהל המתיר לו ביצוע עבודה מסוג זה ובהתאם לתנאי הרישיון"….

 עבודות חשמל
  " התקנה בדיקה שינוי תיקון או פירוק של מתקן , לרבות השגחה על ביצוע עבודה כאמור ועריכת תכניות טכניות לביצוע; "

 מתקן חשמלי
    " מתקן המשמש לשם ייצור חשמל, הולכתו, הפצתו, צבירתו או שינויו "

מדוע רשת החשמל מחשמלת?

זרם חשמלי זורם דרך כל גוף מוליך.
גוף האדם, בגלל תכולת הנוזלים הגבוהה שבו, הוא מוליך.
זרם חשמלי, בעוברו בגוף האדם גורם לפגיעה בפעולת הלב והריאות עד כדי גרימת מוות.
כאשר אדם עומד על האדמה ונוגע במעטפה מתכתית של גוף מחושמל או במוליך המופע  - הוא סוגר מעגל.  הזרם עובר דרך גופו אל האדמה ומשם חזרה אל ה"אפס".

גורמים המשפיעים על מידת הנזק

 • עוצמת הזרם
 • משך החשיפה
 • מסלול הזרם
 • תדירות הזרם

אמצעים כנגד התחשמלות למשתמש

 • אמצעים במתקן החשמל
  • הארקת הגנה ואיפוס
  • מפסק מגן (מפסק פחת)
  • שימוש במתח נמוך
  • הפרדת מגן וזינה צפה
 • אמצעים במכשירי החשמל
  • בידוד מגן (בידוד כפול)

הארקת הגנה (ראו מאמרים נפרדים)
הארקת איפוס (ראו מאמרים נפרדים)

אמצעים  נוספים כנגד התחשמלות

 • הגנה על ידי מתח נמוך מאוד, קטן מ- 50 V
 • הפרד מגן וזינה צפה
 • בידוד מגן (בידוד כפול).

דוגמא -  תאונת חשמל

עובד עבד על פיגום מתכת עם רצפת עץ , והשתמש בשלושה כבלים מאריכים מחוברים אחד אחרי השני ,כאשר התחיל לעבוד הפועל התחשמל למוות לאחר ניתוח האירועים הגיעו למסקנות הבאות:

 הסיבות להתחשמלות

 • שימוש בכבלים מאריכים פגומים
 • נתק בקו הארקה בכבלים המאריכים הראשון והשני, ביטל את ההגנה, על ידי הארקה, של המתקן
 • קצר בין מוליך הארקה ומוליך המופע בשקע של הכבל המאריך השלישי חשמל את גוף המכונה, כאשר העובד נגע יד אחת במכונה להפעיל אותה ויד שניה תמך את גופו על פיגום המתכת הוא בעצם הפך למוליך החשמל והזרם מהמכונה עבר דרכו לאדמה

המסקנות

   מילוי של הוראות חוק הבטיחות בעבודה היה מונע את התאונה מאחר וחוק הבטיחות בעבודה-חשמל דורש עבור שימוש בכבלים מאריכים כלהלן:

 • ההזנה של כבלים ופתילים חשמליים זמניים המיועדים להזנת כלים חשמליים ומכשירים חשמליים מיטלטלים תהיה מרשת המוגנת על ידי מפסק מגן לזרם דלף של 30 mA.
 • על הכבלים תוצב הגנה מכנית למניעת פגיעה בהם או היפגעות מהם.
 • יש לבדוק כבלים/פתילים מאריכים לעיתים מזומנות כתוצאה מכך שהם מועברים ממקום למקום.
 • מומלץ להשתמש בכבלים בעלי תקעים ושקעים יצוקים.
 • מילוי של הוראות חוק הבטיחות בעבודה

    היה מונע את התאונה

 מקורות אספקה שונים לציוד

 • אספקה רגילה
 • אספקת חירום
 • אספקת אל פסק (UPS)

סכנות החשמל לאדם
התחשמלות
- סכנת המגע הישיר

מגע ישיר יכול להיות במגע בלוח חשמל חשוף או אפילו תקע ביתי שבור

עבודה עם  מכשירי חשמל  -סכנת המגע הבלתי ישיר

 • מקרי התחשמלות מתרחשים בדרך כלל כתוצאה מצירוף של שני אירועים או תקלות. הגורמים יכולים להיות מצירופים שונים של סיבות:
  • שימוש לא נכון בציוד חשמלי
  • שימוש בציוד פגום
  • תקלה בציוד החשמלי
  • התקנה לא נכונה של מתקן החשמל
 • רוב אירועי התחשמלות מתרחשים בעת שימוש

בציוד חשמלי מיטלטל

   ציוד חשמלי מיטלטל הנו מכשיר חשמלי המופעל תוך כדי החזקתו ביד או הזזתו,  כולל כבל מאריך

    דוגמא:  מקדחה וכלי עבודה דומים, מיקסר, מגהץ,שואב אבק,  רתכות קטנות.

ציוד נייח / קבוע:
ציוד חשמלי נייח/קבוע הינו ציוד שיכול להיות נייד, אולם אינו  ציוד מיטלטל.
דוגמא:   מחשב שולחני, מנורת שולחן, קומקום, תנור אפייה, מכונת כביסה, מייבש, מקרר.

  • טיפול בציוד חשמלי מיטלטל יעשה רק על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים.
 • לפני כל שימוש בציוד חשמלי מיטלטל יש לוודא את תקינות הציוד על ידי:
  •    בדיקה ויזואלית

טיפול בנפגעי התחשמלות:

 •  הישאר רגוע
 •  שחרר את הנפגע בשלום
 •  הזעק עזרה
 •  בצע פעולות החייאה
 •  שמור על חום גופו של הנפגע
 •  הישאר עם הנפגע.
 • עומס יתר
 • מגעים וחיבורים רופפים
 • תנורי חימום ללא שגחה
 • תקלה בבקרת הטמפרטורה
 • חיבורים לא מתאימים
 • התלקחות חומרים דליקים

טיפול באירועי שריפות חשמל

 • ניתוק אספקת החשמל
 • כיבוי השריפה עם מטפים בלבד

אמצעים למניעת שריפות חשמל

 • התקנים במערכת החשמל
  •  מבטח
  • מערכת הגנה כפולה
  •  התאמת ציוד לחיבור
  •  מערכת חשמל "מוגנת התפוצצות"
 • אמצעים נוספים
  • סריקת אינפרא אדום (תרמוגרפית לגילוי מוקדם)
  • גלאי עשן 

:באופן כללי נתמקד בשלושת עקרונות ההגנה הבסיסיים

ניתוק מהיר של הזרם המסוכן:

ממסר פחת זהו מכשיר הגנה דיפרנציאלי אשר בודק  את זרם הכניסה במעגל לזרם היציאה   כאשר המכשיר חש בתקלה או בהתחשמלות  הוא  מנתק את המערכת   וכך מונע את הנזק לאדם המתחשמל זרם התקלה המינימלי ע"פ החוק שבו יופעל ממסר הפחת הביתי הוא 30 מילי אמפר ומקסימום תוך 300 מילי שניות

:הקטנת מתח המגע
סוגי הארקות שונות
הארקות הגנה  , הארקת איפוס :כאשר מקטינים את מתח המגע בזמן תקלה לפני  ההתחשמלות הזרם אשר בגוף המחושמל   יהיה קטן יותר ובלתי מזיק

"הגדלת ההתנגדות דרכה עובר  הזרם "המחשמל

לפי חוק אום  הזרם שווה מתח חלקי התנגדות אם אנו לא יכולים להקטין את מתח המגע עלינו להגדיל את ההתנגדות כדי להקטין  את הזרם הגדלת התנגדות הלולאה כוללת את
.התנגדות גוף האדם ושאר רכיבי המערכת .
הגדלת  ההתנגדות מתייחסת להתנגדות הכוללת במעגל התקלה בו זורם הזרם.
התנגדות זו כוללת גם את התנגדויות  המגע,התנגדויות הגוף ואת התנגדויות שאר מרכיבי המעגל מהמקור ועד  לאדם המתחשמל.
זוהי אינה שיטת הגנה אלא שיטת התגוננות כגון נעליים מבודדות בעלות התנגדות גבוה מניעת אפשרות
רטיבות באזורים רגישים כגון מקלחות, ובנוסף יצירת מערכות בעלות בידוד כפול
במערכת בעלת בידוד כפול נראה את הסימון
בידוד כפול

לשאלות נוספות בקרו בפורום  שבאתר

You must be logged in to post a comment.